Mỹ bất ngờ hoãn tổ chức duyệt binh theo ý TT Trump mà không báo lý do

Cuộc duyệt binh được lên kế hoạch vào ngày 10 tháng 11 sắp tới song đã bị lùi sang tới năm 2019 mà không có lý do chính xác nào được thông báo.