Triển khai các giải pháp ổn định thị trường thịt lợn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn.