‘Chết cười’ thuật... nói tránh

Về cơ bản thì việc nói tránh là điều hết sức bình thường. Song, người nghe còn tùy thuộc tình huống để nhận định rạch ròi giữa nghệ thuật và chiêu thức.