Giả danh cán bộ BHXH TP.HCM mời mua tài liệu về BHXH, BHYT

Gần đây, một số đơn vị, các doanh nghiệp nhận được lời mời mua tài liệu về BHXH, BHYT. Người bán tự xưng là Ngọc, làm ở phòng Tổng hợp BHXH TP.HCM.