42 người dương tính HIV: Những biến động tâm lý của người dân xã Kim Thượng 1

Một ngày sau khi thông tin 42 người dân ở xã Kim Thượng, Tân Sơn, Phú Thọ dương tính HIV được đưa ra, mọi sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.