Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thực hiện đổi mới sách giáo khoa

Trong thông cáo mới phát đi của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.