TV Show - Kiếm hiệp Kim Dung: Điểm yếu chết người của Bắc minh thần công ít người biết

Kiếm hiệp Kim Dung: Điểm yếu chết người của Bắc minh thần công ít người biết

Bắc minh thần công là một loại nội công tâm pháp thượng thừa do Tiêu Dao Tử - thủy tổ của phái Tiêu Dao sáng chế ra. Trong chương khẩu quyết tâm pháp đầu tiên của bộ võ công này, Tiêu Dao Tử đã khẳng định ngay rằng: "Bắc minh thần công lấy nội lực của thiên hạ làm của mình. Nước lớn biển Bắc không phải tự nhiên mà có...".