Clip: Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều gian hàng ở chợ Sóc Sơn, Hà Nội

Lửa bốc cao, thiêu rụi nhiều gian hàng, tạo nên cột khói đen cao ở chợ Sóc Sơn, Hà Nội.