Đa sắc: Xung đột lợi ích ở toa tàu "đặc quyền", muộn phiền chuyện được mùa giải cứu

Đặc quyền thường đi liền với điều kiện và nhiều khi, người được hưởng đặc quyền không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân bình đẳng và hứng chịu cái nhìn dò xét.