Xin phụ huynh giải thoát con khỏi bệnh thành tích 4

Đã có rất nhiều những đứa trẻ trở nên trầm cảm, stress vì những tiêu chuẩn, thành tích học tập mà cha mẹ chúng đặt ra. Cũng có những đứa trẻ đã ra đi mãi mãi vì kỳ vọng quá đà của người lớn…