Đà Nẵng đề nghị xử lý nhiều cán bộ liên quan sai phạm đất đai


Nguyễn Duy Cường duycuong1589@gmail.com

Thứ 5, 18/07/2019 | 21:21


Theo kết quả thanh tra vừa công bố, UBND huyện Hòa Vang và UBND quận Cẩm Lệ có nhiều thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Chiều 18/7, ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý sử dụng đất đai tại khu vực đất ven sông phía Bắc khu E – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Theo đó, từ khi có chủ trương quy hoạch đến nay, UBND huyện Hòa Vang và UBND quận Cẩm Lệ đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng tại khu đất ven sông phía Bắc Khu E – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Các đơn vị đã thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Hồ sơ điều tra - Đà Nẵng đề nghị xử lý nhiều cán bộ liên quan sai phạm đất đai

Thanh tra TP.Đà Nẵng đề nghị xử lý nhiều cán bộ huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng ở 2 địa phương là quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Hai địa phương này không có biên bản bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố đồ án quy hoạch theo quy định. UBND quận Cẩm Lệ báo cáo chưa đầy đủ, chưa cụ thể theo đề cương, phụ lục về hiện trạng từng thửa đất, loại đất, người sử dụng đất, 6 hồ sơ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính…

UBND huyện Hòa Vang không lưu trữ 2 hồ sơ gốc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ dân.

Tám hộ dân xây nhà mới, sau thời điểm thu hồi đất. Việc xây dựng không phép này là hành vi vi phạm hành chính, bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng và phải xử lý hành chính. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Hòa Châu, Đội trưởng đội Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang thời điểm từ tháng 10/2010 đến trước 2012.

Từ những sai phạm này, Thanh tra TP.Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND quận Cẩm Lệ, UBND huyện Hòa Vang kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các phòng, ban tham mưu và công chức liên quan trong việc giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn đối với các hạn chế, thiếu sót trong phần kết luận.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tổ chức kiểm điểm đối với các phòng, ban và công chức liên quan trong việc giúp UBND huyện thực hiện lưu trữ 2 hồ sơ gốc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 hộ dân.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với Chủ tịch UBND xã Hòa Châu và công chức địa chính UBND xã Hòa Châu, Đội trưởng đội Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang và các cá nhân có liên quan thời kỳ từ tháng 10/2010 đến trước 2012 trong việc để công dân xây dựng nhà ở không phép trong khu đất ảnh hưởng quy hoạch.

Phía Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cần tổ chức kiểm tra, rà soát và có kế hoạch từng bước xử lý đối với các ngôi nhà xây dựng không phép trên địa bàn.

Chánh Thanh tra Trần Huy Đức còn đề nghị chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Hòa Vang, rà soát hồ sơ còn lại của những trường hợp sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Hòa Vang cấp trước thời gian bàn giao mốc giới hành chính, để bàn giao cho chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Cẩm Lệ.