'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương

17:19 25/04/2013

Những ý thơ phóng khoáng và gợi cảm của nữ sĩ Hồ Xuân Hương được khắc họa sinh động qua nét bút của cố danh hoạ Bùi Xuân Phái.

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương
Đó là bộ tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ theo ý thơ của Hồ Xuân Hương, được cố
danh họa Việt Nam thực hiện từ năm 1982 đến 1986. Bộ tranh này hiện do
người con trai của ông là họa sĩ Bùi Thanh Phương lưu giữ. Gầy đây
nhiều tác phẩm trong bộ tranh đã được giới thiệu trên mạng.

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 2).
Một đèo, một đèo, lại một đèo / Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo /
Cửa con đỏ loét tùm hum nóc / Hòn đá xanh rì lún phún rêu...
(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 3).
Lắt lẻo cành thông cơn gió thổi / Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo / Hiền nhân
quân tử ai mà chẳng / Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
(Đèo Ba Dội - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 4).
Thân em như quả mít trên cây / Da nó xù xì, múi nó dầy / Quân tử có thương
thì đóng cọc / Xin đừng mân mó, nhựa ra tay (Quả mít - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 5).
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn / Trơ cái hồng nhan với nước non /
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh / Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn...
(Tự tình - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 6).
Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám / Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn /
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại / Mảnh tình san sẻ tí con con
(Tự tình - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 7).
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình? / Chị cũng xinh mà em cũng xinh / Đôi lứa
như in tờ giấy trắng / Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh
(Tranh hai Tố nữ - Hồ Xuân Hương). 

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 8).
Trời đất sinh ra đá một chòm / Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom / Kẽ hầm rêu
mốc trơ toen hoẻn / Luồng gió thông reo vỗ phập phòm...
(Hang cắc cớ - Hồ Xuân Hương). 

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 9).
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo / Ṿây mà chút tẻo tèo teo / Thuyền cừ cương
muốn về Tây Trúc / Trái gió cho nên phải lộn leo
(Kiếp Tu Hành - Hồ Xuân Hương). 

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 10).
Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông / Giếng ấy thanh tân, giếng lạ lùng...
(Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 11).
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép / Nuớc trong leo lẻo một dòng thông...
(Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 12).
Cỏ gà lún phún leo quanh mép / Cá giếc le te lách giữa dòng / Giếng ấy thanh tân
ai đã biết? / Đố ai dám thả nạ rồng rồng (Giếng nước - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 13).
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông / Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng / Lược trúc chải
cài trên mái tóc / Yếm đào trễ xuống dưới nương long...
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 14).
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm / Một lạch Đào nguyên nước chửa thông...
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 15).
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt / Đi thì cũng dở, ở không xong
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 16).
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt / Đi thì cũng dở, ở không xong
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 17).
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt / Đi thì cũng dở, ở không xong
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 18).
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt / Đi thì cũng dở, ở không xong
(Thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 19).
Mười bảy hay là mười tám đây / Cho ta yêu dấu chẳng dời tay / Mỏng dày từng ấy
chành ba góc / Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay...
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 20).
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát / Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày / Hồng hồng
má phấn duyên vì cậy / Chúa dấu vua yêu một cái này
(Vịnh cái quạt (1) - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 21).
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa / Duyên em dính dán tự bao giờ / Chành ra ba
góc da còn thiếu / Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa...
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 22).
 Mát mặt anh hùng khi tắt gió / Che đầu quân tử lúc sa mưa...
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 23).
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng / Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
(Vịnh cái quạt (2) - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 24).
Của em bưng bít vẫn bùi ngùi / Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi / Ngày vắng đập
tung dăm bảy chiếc / Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
(Trống thủng - Hồ Xuân Hương). 

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 25).
Chơi xuân có biết xuân chăng tá / Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!
(Đánh đu - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 26).
Chơi xuân có biết xuân chăng tá / Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!
(Đánh đu - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 27).
Quả cau, nho nhỏ, miếng trầu ôi / Này của Xuân Hương đã quệt rồi / Có phải
duyên nhau thì thắm lại / Đừng xanh như lá, bạc như vôi
(Mời ăn Trầu - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 28).
 Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau / Con cò mấp máy suốt đêm thâu / Hai chân
đạp xuống năng năng nhắc / Một suốt đâm ngang thích thích mau...
(Dệt vải - Hồ Xuân Hương).

Xã hội - 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương (Hình 29).
Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc / Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người /
Hẹn rằng đấu trí mà chơi / Cấm ngoại thuỷ không ai được biết...
(Đánh cờ - Hồ Xuân Hương).

Theo Kiến thức

Bạn đang đọc bài viết 'Đỏ mặt' xem thiếu nữ khỏa thân trong thơ Hồ Xuân Hương tại chuyên mục Xã hội của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục