Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, trâu chọi húc chết chủ - Trang 1 Tin Tức về Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, trâu chọi húc chết chủ - Trang 1 mới nhất

Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) con trâu chọi số 18 được đưa ra chọi bất ngờ lao vào húc chủ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện sau đó.