Điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Bộ GD&ĐT công bố kết luận điểm thi cao bất thường ở Sơn La rà soát, đánh giá công tác tổ chức thi, chấm thi của Sơn La đầy đủ và chi tiết