Nước sạch Sông Đà bốc mùi lạ

Thông tin mới nhất về Nước sạch Sông Đà bất ngờ bốc mùi lạ, nghi do nhiễm chất bẩn bị đổ trộm từ đầu nguồn.