Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý là những sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020