[Info] Bài học sâu sắc từ "vài giây" để lọt "đường lưỡi bò" lên phim chiếu rạp


Thứ 5, 31/10/2019 | 08:15


Sau nửa tháng kể từ khi phát hiện phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” (Abominable) trong phim có hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” gây sự phản ứng, búc xúc của người dân. Bộ VHTT&DL đã có những hình thức kỷ luật xử lý đối với những sai phạm và coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung.

Infocus - [Info] Bài học sâu sắc từ 'vài giây' để lọt 'đường lưỡi bò' lên phim chiếu rạp
DMCA.com Protection Status