Nhà 20m2, mua quạt hơi nước hay lắp điều hòa?

Cuộc đời có quá nhiều điều phải băn khoăn, ngay cả việc lắp điều hòa hay mua quạt hơi nước cho căn phòng 20m2 vừa thuê mà mình cũng phân vân quá.

Mình mới chuyển phòng, chưa có đồ đạc gì nhiều. Nói thật, phòng mình cũng bé như cái mắt muỗi, chỉ rộng có vẻn vẹn 20m2. Đã vào giữa hè rồi, càng ngày càng nóng nhưng còn chưa biết nên lắp điều hòa hay dùng quạt hơi nước.

Phòng nhỏ, lắp điều hòa kể ra cũng hơi mất công và chi phí đắt đỏ. Trong khi đó, nếu dùng quạt thì chi phí rẻ cả lúc mua lẫn lúc dùng.

Theo các bạn, tôi nên chọn phương án nào?