Radio cafe sáng: Bùng hàng shipper - sự nhẫn tâm độc ác


Trương Công Hiếu hieutruongc@gmail.com

Thứ 2, 29/04/2019 | 08:30


Không biết mọi người đang cảm nhận và suy nghĩ thế nào về việc bùng hàng shipper, cá nhân tôi thì thực sự rất buồn, bực với hành vi của những người đặt hàng. Thực sự, nó không còn là sự vô ý thức, mà như rất nhiều người nói, nó là tội ác.

Mộc Miên - Công Hiếu