đại học

Hà Nội 'nói không' với tại chức, dân lập

Hà Nội 'nói không' với tại chức, dân lập

Chủ nhật, 20/01/2013 | 10:31
UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã phường, thị trấn với đầu vào là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các trường công lập. Đây là một phần trong Đề án thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn giai đoạn 2012-2015 của TP.Hà Nội, để thay thế những công chức về hưu.
Xem thêm...