Google+ plus.google.com

Google+ website là plus.google.com là dịch vụ mạng xã hội vận hành bởi Google. Tin tức Google+ cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Báo Người Đưa Tin.