Đánh giá iOS 11.1 của Apple

Hệ điều hành iOS 11.1 của Apple được đánh giá khá hoàn hảo với tính năng 3D touch quay trở lại, sửa lỗi nóng máy, hao pin và nhiều nâng cấp khác