Pyeongchang là một huyện ở tỉnh Gangwon - Trang 1

Pyeongchang là một huyện ở tỉnh Gangwon của Hàn Quốc diện tích 1.463.65 km2 nằm ở khu vực dãy núi Taebaek (Thái Bạch)