rước đèn trung thu - Rước đèn ông sao

Lễ hội rước đèn trung thu truyền thống có từ hàng trăm năm nay, trẻ em cùng nhau rước đèn đi khắp thôn, xóm, khu phố trong đêm trung thu