Thành phố Cao Bằng - Tin tức mới nhất về Thành phố Cao Bằng - Trang 1

Thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh Cao Bằng, nằm ở vùng Trung Du Bắc Bộ Việt Nam. Có diện tích:107,6281 km². Dân số: 84.421 người