ung nhọt

Lời giải nào cho tình trạng “bội thực” đầu tư công

Lời giải nào cho tình trạng “bội thực” đầu tư công

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
– Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế xin cho đang “giết chết” các dự án đầu tư công.
Xem thêm...