Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Thứ 2, 20/04/2020 | 06:00
Trong Tam quốc diễn nghĩa mô tả Triệu Vân là mãnh tướng muôn người không địch nổi, cả đời giao chiến với không ít người và giết cũng không ít. Trải qua trăm trận không thua một ai. Tuy nhiên, ông cũng đã từng gặp địch thủ, đó là danh tướng Hà Bắc là Văn Xú ở trận Bàn Hà.

Triệu Vân (?-229), tự Tử Long, sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn và là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà Thục Hán.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Triệu Vân là người giỏi võ nghệ và có tài thao lược.

Ban đầu Triệu Vân dẫn quân quận Thường Sơn theo Công Tôn Toản đánh Viên Thiệu. Trong Tam quốc diễn nghĩa ở trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu Công Tôn Toản và đánh bất phân thắng bại với danh tướng Hà Bắc Văn Xú của Viên Thiệu.

Cụ thể, trong trận này, khi Công Tôn Toản đem quân đến đánh Viên Thiệu báo thù, mắng rằng: “Ngày trước tao tưởng mày là đứa có nhân nghĩa, bầu mày làm minh chủ. Bây giờ, xem những điều mày làm khác gì chó má. Mày còn mặt mũi nào đứng trên cõi đời?”. Viên Thiệu nổi giận, sai Văn Xú ra đánh, chưa đến mười hiệp, Công Tôn Toản thua chạy. Văn Xú đuổi theo, gặp bốn tướng cản đường, đâm chết một người, ba người khác bỏ chạy. Công Tôn Toản ngã ngựa, sắp bị Văn Xú đâm chết thì bị một tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Triệu Vân ngăn lại. Văn Xú với Triệu Vân giao chiến 50-60 hiệp, chưa phân thắng bại thì viện quân của Công Tôn Toản kéo tới. Văn Xú thấy thế liền rút lui.

Đây là lần đối đầu đầu tiên và cũng là duy nhất giữa Triệu Vân và Văn Xú. Về sau Triệu Vân theo Lưu Bị còn Văn Xú đã bỏ mạng khi cùng Viên Thiệu đánh Tào Tháo.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân (Hình 2).

Văn Xú trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Văn Xú (? – 200) là một võ tướng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới quyền Viên Thiệu. Có rất ít tư liệu lịch sử nói về ông, nhưng phần lớn đều so sánh sự dũng mãnh của ông ngang bằng với Nhan Lương, một tướng khác của Viên Thiệu.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, Văn Xú được nhắc đến lần đầu ở hồi 5 và xuất hiện chính thức ở hồi 6, được mô tả thân cao tám thước, mặt như giải trãi. Khi liên minh thảo Đổng bị Hoa Hùng chặn đứng tại ải Tị Thủy, Viên Thiệu than rằng: “Tiếc thay! Tướng của ta là Nhan Lương, Văn Xú chưa đến. Giá thử được một người ấy ở đây thì sợ gì Hoa Hùng!”. Đến khi liên quân tiến vào Lạc Dương, Tôn Kiên tìm thấy ngọc tỉ, Viên Thiệu muốn đoạt. Hai người cãi nhau, rút gươm đối chọi, tướng của Thiệu là Nhan Lương, Văn Xú ở sau nhảy ra, đối đầu với tướng của Kiên là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, sau đó liên quân tan rã.

Về cái chết của Văn Xú, tại hồi thứ 26 trong Tam quốc diễn nghĩa - Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng kể rằng: Văn Xú thực lực không thua kém Nhan Lương, do sốt ruột vì muốn báo thù cho người anh em, Văn Xú đã tự dẫn quân xông đến trước trận, một mình đánh với cả Trương Liêu, Từ Hoảng mà vẫn thắng. Điều đó cho thấy thực lực của Văn Xú mạnh đến mức các tướng giỏi của Tào cũng đánh không lại.

Thế nhưng khi vừa gặp Quan Vũ đánh chưa được ba hiệp đã thấy núng thế liền quay ngựa chạy. Ngựa Xích Thố chạy quá nhanh, sấn kịp ngay sau lưng Văn Xú; Quan Vũ đưa một nhát đao, Văn Xú chết ngay dưới chân ngựa.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân (Hình 3).

Chú thích ảnh

Đó là chuyện viết trong tiểu thuyết. Còn trong thực tế về cái chết của Văn Xú theo sử liệu, vào năm 200, sau khi Nhan Lương bị Quan Vũ giết chết trong trận Bạch Mã, Viên Thiệu đã đem toàn bộ quân của mình và tấn công quân đội của Tào Tháo tại Diên Tân. Văn Xú cùng với Lưu Bị (lúc đó đang nương nhờ Viên Thiệu) được cử làm tiên phong với 5000 kị binh đuổi theo Tào Tháo. Tào Tháo sai quân bỏ lại lương thảo và ngựa. Quân Văn Xú thấy vậy nên bỏ cả hàng ngũ, tranh nhau cướp ngựa. Bấy giờ Tào Tháo mới sai quân quay lại đánh. Quân của Tháo tuy ít hơn nhưng tinh nhuệ, đánh bại quân Văn Xú và ông cũng chết trong đám loạn quân.

Video: Quan Vũ giết Văn Xú.

Quan Vũ giết Văn Xú.

Quốc Tiệp (t/h)

Kiếm hiệp Kim Dung: Những nhân vật được suy tôn làm Minh chủ võ lâm

Thứ 7, 18/04/2020 | 12:08
Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Viên Thừa Chí... là những vị anh hùng sở hữu võ công cao cường cùng với tấm lòng trượng nghĩa, đã được nhân sĩ võ lâm nể phục suy tôn làm Minh chủ võ lâm.

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe theo kế sách của danh sĩ Hà Bắc, Viên Thiệu sớm đã chiếm được thiên hạ

Thứ 7, 18/04/2020 | 06:05
Thư Thụ cùng với Điền Phong, được coi là mưu sĩ tài năng nhất của Viên Thiệu. Ông thường đưa ra những lời khuyên chuẩn xác cho Viên Thiệu, nhưng phần lớn đều bị bỏ ngoài tai.

Kiếm hiệp Kim Dung: Những nhân vật quái dị được yêu thích nhất

Thứ 6, 17/04/2020 | 11:49
Trong bối cảnh truyện kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, luôn có những nhân vật quái dị lạ thường để lại nhiều ấn tượng cho người đọc.

Tam quốc diễn nghĩa: Những vị quân sư ngang tài Gia Cát Lượng dưới trướng Lưu Bị ít người biết

Thứ 6, 17/04/2020 | 06:00
Nhắc đến giai đoạn chiến tranh trước khi Lưu Bị qua đời, nhóm Pháp Chính, Bàng Thống được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao hơn Gia Cát Lượng, một phần cũng do bọn họ xuất hiện nhiều hơn trên lĩnh vực quân sự, trong khi Gia Cát Lượng quản lý hậu phương.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Trưởng BGK Miss World Vietnam 2022: Hoa hậu trước hết phải đẹp

Thứ 6, 12/08/2022 | 13:17
Theo chia sẻ của Trưởng BGK Miss World Vietnam 2022, cô gái đăng quang phải là một cô gái đẹp, đẹp về hình thể, đẹp về tâm hồn và có vẻ đẹp về tri thức.

Lê Âu Ngân Anh bất ngờ công khai mặt chồng tương lai

Thứ 6, 12/08/2022 | 10:37
Tối 11/8, trên trang cá nhân Lê Âu Ngân Anh bất ngờ công khai mặt chồng tương lai kèm lời nhắn đầy ngọt ngào.

Phản ứng của Lưu Diệc Phi sau khi bị công kích, bôi xấu

Thứ 6, 12/08/2022 | 06:00
Sau bao sóng gió đời tư, sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn không giảm sút. Nữ diễn viên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, không vội vã trong công việc.

MC Trấn Thành khóc nức nở khi Lý Nhã Kỳ làm nữ chính "Người ấy là ai"

Thứ 5, 11/08/2022 | 20:45
Giàu có và nổi tiếng nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn quyết định tham gia "Người ấy là ai" khiến dân cư mạng tò mò.

Hoa hậu Karolina Bielawska: “Tôi yêu sự nồng hậu của người Việt Nam”

Thứ 5, 11/08/2022 | 20:20
Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska cho biết, cô yêu đất nước Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với những con người nơi đây.
     
Nổi bật trong ngày

Tin cuối cùng về cơn bão số 2, cảnh báo mưa lớn, lũ quét nhiều nơi

Thứ 5, 11/08/2022 | 15:41
Sáng 11/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi thẳng vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa lớn.

Dự báo thời tiết ngày 11/8/2022: Ảnh hưởng bão số 2 mưa rất to

Thứ 5, 11/08/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (11/8). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu?

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:39
Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an Tp.HCM, việc thu hồi chỉ được thực hiện với sổ hộ khẩu có thông tin thay đổi.

Lâm Đồng: Mùa Vu lan, người địa phương được miễn phí vé vào KDL Thung lũng Tình yêu

Thứ 5, 11/08/2022 | 21:00
Người dân Lâm Đồng được miễn phí vé vào KDL Thung Lũng Tình Yêu và tham gia các hoạt động văn hoá phật giáo nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Miss World Vietnam 2022: Hoa hậu Lương Thùy Linh diện váy thác nước Cao Bằng

Thứ 5, 11/08/2022 | 18:51
Màn Final walk của Lương Thuỳ Linh hứa hẹn sẽ vô cùng ấn tượng. Chiếc váy cô mặc được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ thác nước nổi tiếng của Cao Bằng.