Trên 20 điểm đủ đỗ vào trường đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh


Cẩm Mịch cammich.dspl@gmail.com

Thứ 5, 08/08/2019 | 17:14


Cùng sự kiện

Chiều 8/8, đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn sau khi phiên lọc ảo cuối cùng kết thúc.

Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh còn được Ngân hàng Nhà nước xem là cái nôi đào tạo những nhân viên ngân hàng – tài chính, kiểm toán khu vực phía Nam.

Giáo dục - Trên 20 điểm đủ đỗ vào trường đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 8/8, trường đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn chính thức xét bằng điểm thi THPT Quốc gia năm 2019.

Theo đó, điểm chuẩn ngành cụ thể như sau:

Tài chính - Ngân hàng: 21,75 điểm.

Quản trị kinh doanh: 22,5 điểm.

Kế toán: 21,9 điểm.

Kinh tế quốc tế: 22,8 điểm.

Ngôn ngữ Anh: 22,3 điểm.

Luật kinh tế: 21,3 điểm.

Hệ thống thông tin quản lý: 21,2 điểm.

Các ngành đại học chính quy quốc tế song bằng: 15,56 điểm.

Chương trình cử nhân chất lượng cao: 20,15 điểm.