Vì sao công ty cũ của Vũ "nhôm" thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp thuỷ sản?

Minh Minh minhminh.nguoiduatin@gmail.com

07:10 25/12/2017

Cùng sự kiện

Việc "tháo chạy" của ông trùm bất động sản Đà Nẵng Vũ "nhôm" được cho là có liên quan đến sự biến động sở hữu Seaprodex khi mới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong (tên cũ là Nova Bắc Nam 79) đăng ký bán hết hơn 25 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam–CTCP (Seaprodex).

t vàng" Đng Khi lôi cun anh em nhà Nova

Tng công ty Thy sn Vit Nam – CTCP (Seaprodex, mã SEA), tin thân là công ty Xut nhp khu Hi sn đưc thành lp vào năm 1978 theo quyết đnh ca Hi đng Chính ph.

Seaprodex hin đang hot đng theo mô hình công ty c phn t 4/2015, vn điu l 1.250 t đng, đnh hưng hot đng trong 4 lĩnh vc chính gm: Chế biến thy sn xut khu, kinh doanh thương mi, kinh doanh bt đng sn, cơ khí đóng tàu... Tuy nhiên, thu nhp chính ca SEA hin đang đến t hot đng đu tư tài chính (!?).

Đáng chú ý, "đt vàng" dưng như là th tài sn mà anh em nhà Nova đã tng mun nhm đến SEA. C th trưc đó, vào năm 2005, Seaprodex tng ký tha thun hp tác vi thành viên công ty c phn Xut nhp khu tng hp Hà Ni (Geleximco) v vic trin khai d án này. Sau đt chào bán c phiếu ln đu ra công chúng, nhóm c đông Geleximco nhanh chóng mua li 35% c phn đ tr thành c đông ln th hai, sau b Nông nghip & Phát trin nông thôn là đơn v đi din vn Nhà nưc.

Đầu tư - Vì sao công ty cũ của Vũ 'nhôm' thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp thuỷ sản?

Tổng công ty Thuỷ sản - Seaprodex.

Thời điểm đó, ông Vũ Văn Tiền - đương nhiệm Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, với tư cách là người đại diện phần vốn Geleximco cũng trở thành Phó Chủ tịch HĐQT Seaprodex. 

Và dưng như mc tiêu mà Geleximco nhm ti khi quyết đnh thâu tóm c phiếu ca Tng công ty thy sn này chính là khu đt vàng 2-4-6 Đng Khi, qun 1, TP.HCM. Tuy nhiên, đến gia năm 2016, b NN&PTNT ph quyết mi vn đ liên quan đến vic đu tư vào khu đt này, đng thi ch đo tm ngưng tái cơ cu vn đu tư thì nhóm Geleximco cũng bt đu công cuc thoái vn. 

Không lâu sau, công ty C phn Nova Bc Nam 79 (sau này đi tên thành CTCP Đu tư và Phát trin Chn Phong) chính thc tham gia vào cuc đua chiếm quyn s hu “đt vàng” khi mua li 20% vn. Ngay khi tr thành c đông ln, nhóm c đông liên quan Nova Bc Nam 79 đã "rót" 280 t đng cho Seaprodex vay trong thi hn mt năm, lãi sut 7% đ np tin quyn s dng khu đt này.

Đến tháng 12/2016, ông Vũ Văn Tin np đơn t nhim ban lãnh đo Seaprodex, kéo theo hàng lot nhân s "cm cán" khác cũng đua nhau thoái vn, to nên mt làn sóng biến đng nhân s cp cao. C th, ông Trn Tn Tâm, y viên Hi đng qun tr kiêm Tng giám đc SEA sau hai ln bán trong năm 2017 đã thoái toàn b 30.300 c phiếu, tương ng 0,02% vn SEA. Sau đó, ông Nguyn Văn Tân, y viên HĐQT kiêm Phó Tng giám đc SEA cũng va thoái sch 10.000 c phiếu SEA, tương ng 0.01% vn. Kế toán trưng Bùi Th Phương Tho và Trưng ban Kim soát Phan Thúy Anh cũng đăng ký bán hết s c phiếu mà các cá nhân này nm gi tương ng 9.700 c phiếu và 12.700 c phiếu...

Hu hết các cá nhân trên đã gn bó vi SEA t trưc giai đon công ty này thc hin IPO vào cui năm 2014, tc trưc giai đon nhóm c đông Geleximco nhy vào. Điu này cũng dy lên câu hi, ti sao các c đông ni b này li quyết đnh "tháo chy" khi đi gia Vũ Văn Tin ra đi? Nhóm Geleximco sau đó dn thoái 20% vn và ch còn nm gi 15%.

Đây cũng chính là thi đim CTCP Nova Bc Nam 79 nhy vào cuc chơi vi t l s hu hơn 20%. Và mt ln na, nhóm Geleximco thoái tiếp phn vn còn li vào cui năm 2016,  đến lưt BĐS Anh Tú mua vào 16.75 triu c phiếu, tr thành c đông nm gi 13.4% vn.

Điu đáng nói, c hai doanh nghip mua li c phiếu này đu có ngành ngh kinh doanh chính là bt đng sn, không liên quan đến hot đng chế biến và xut nhp khu thu sn như Seaprodex đang theo đui.

SEA xuất hiện "tình mới"

Dù có mi liên kết hay không cũng phi đt ra mt du hi trưc s vic truy nã Vũ "nhôm" và đng thái thoái vn ca CTCP Đu tư và Phát trin Chn Phong do "ông trùm" này tng đu quân. Đưc biết, ông Phan Văn Anh Vũ là Ch tch HĐQT công ty C phn Nova Bc Nam 79 (có tr s ti TP.HCM) và cơ s công ty khác. Tuy nhiên, công ty CP Nova Bc Nam 79 hin cũng không còn c phn ca ông Phan Văn Anh Vũ, đi tên thành công ty CP Đu tư và Phát trin Chn Phong.

Đầu tư - Vì sao công ty cũ của Vũ 'nhôm' thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp thuỷ sản? (Hình 2).

Công ty cũ của Vũ "nhôm" thoái sạch vốn khỏi Seaprodex.

Theo tìm hiu, mi đây nht, công ty C phn Đu tư và Phát trin Chn Phong đã đăng ký bán hết hơn 25 triu c phiếu Tng công ty Thy sn Vit Nam vi mc đích thông báo là nhm tái cơ cu danh mc đu tư. Tuy nhiên vi tình hình biến đng như hin nay, có th suy lun trưc khi b truy nã, Vũ "nhôm" đã kp ôm 400 t đng t bán c phn Seaprodex.

Và, Ngô Minh Anh là cá nhân đã đng chiu mua thc hin gom trn 20.1% vn, tương đương 25 triu c phiếu Tng công ty Thy sn Vit Nam trong ngày giao dch 19/12/2017. Cá nhân này cũng chính thc tr thành c đông ln khi Chn Phong "tháo chy". Đưc biết, trưc đó cá nhân này chưa s hu c phiếu nào ti SEA. Ông Ngô Minh Anh là ngưi nm gi c phn ti SEA đng th hai sau b Nông nghip và Phát trin Nông thôn (nm 63.38%).

Nội tình của Seaprodex

Nói v kết qu kinh doanh, theo công b t báo cáo tài chính hp nht quý 3/2017, kết qu c doanh thu và li nhun ca đơn v này đu gim sút so vi cùng k. Theo đó, tính riêng quý 3, doanh thu thun đt gn 296,5 t đng, gim sút 25% so vi cùng k năm 2016 và phn ln là doanh thu t bán thành phm.

Cũng trong quý, Seaprodex ghi nhn hơn 2,9 t đng c tc, li nhun đưc ghi vào doanh thu tài chính, trong khi quý 3 năm ngoái khon này bng 0. Tng doanh thu tài chính c quý đt gn 3,59 t đng tăng 1,57 t đng so vi cùng k. Trong khi đó, chi phí tài chính, mà ch yếu là chi phí lãi vay gim đưc 1,9 t đng. Tính đến cui quý 3, dư vay n ngn hn còn gn 370 t đng, gim 56 t đng so vi đu năm; trong khi ghi mi hơn 12 t đng vào khon vay n dài hn.

Đáng chú ý, quý 3 năm nay Seaprodex ghi nhn 52,88 t đng tin lãi t các công ty liên doanh liên kết, gim 25 t đng so vi quý 3 năm ngoái. Đây cũng là nguyên nhân chính dn ti li nhun sau thuế thu v 57,14 t đng, gim mnh 39% so vi quý 3/2016.

Lũy kế 9 tháng đu năm 2017, doanh thu Seaprodex đt 1.177 t đng, tăng nh so vi con s 1.135 t đng đt đưc cùng k năm ngoái. Tuy nhiên, do phn lãi nhn v t các công ty liên doanh liên kết gim sút mnh gn 100 t đng nên li nhun sau thuế còn 175,4 t đng, gim 31% so vi cùng k năm ngoái. Li nhun sau thuế ghi nhn v cho c đông công ty m hơn 168 t đng.

C phiếu SEA trong 1 năm qua đã có s biến đng mnh. Chính thc UpCoM t 23/12/2016 vi giá tham chiếu 11.400 đng/c phiếu và  đã có lúc chm đnh, nhưng sau đó thì nhanh chóng v li mc xut phát ban đu ri sau đó đt ngt gim sàn trong nhiu phiên liên tiếp. Tuy nhiên, đó cũng là câu chuyn ca năm 2016.

c sang năm 2017, c phiếu SEA cũng trong tình trng my tháng giao dch xp xình quanh mc 13.000-15.000 đng/c phiếu. Tuy nhiên, ngay khi có tin tt v kết qu kinh doanh, cng dn thêm tin đi gia Vũ Văn Tin hoàn toàn rút lui, c phiếu SEA đã bc đu tăng mnh bng 7 phiên trn liên tiếp, xác lp đnh mc giá 33.300 đng/c phiếu.

Không lâu sau đó, "phong đ" bt đu đi xung và hin giá c phiếu SEA đã lùi v vùng giá 15.200 đng/c phiếu (kết thúc phiên giao dch ngày 22/12), khi lưng khp lnh èo ut khi chưa vi ni ti 15.000 đơn v/phiên.                                               

Bạn đang đọc bài viết Vì sao công ty cũ của Vũ "nhôm" thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp thuỷ sản? tại chuyên mục Đầu tư của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục