Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/01/2022 | 09:42
0
Để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của Hội trong năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thành tựu nổi bật

Ngày 20/1, tại Vĩnh Phúc, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Phó trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Vĩnh phúc.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2021, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đề ra.

Hội Luật gia các cấp đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia tại địa phương, trong đó nhiều mặt công tác đã tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nhất định, công tác tổ chức hội viên tiếp tục được duy trì và phát biển.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc có gần 1.000 hội viên sinh hoạt ở 15 hội, chi hội trực thuộc. Trong năm 2021, các cấp hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 111 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; biên soạn, phát hành và cấp phát 1.500 sách tài liệu hệ thống các văn bản về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia; 10.000 sách tuyên truyền về Luật Cư trú 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020…

Đồng thời phối hợp với các huyện, Thành phố mở 6 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 1.600 vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các luật gia là luật sư thuộc chi Hội đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện được 1.000 vụ việc. Các luật gia là trợ giúp viên pháp lý đã thụ lý và trợ giúp pháp lý đối với 292 vụ việc và tư vấn pháp luật gần 100 vụ việc.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả nhất định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được tư vấn.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc vì những kết quả đã đạt được trong suốt năm 2021. 

Nhấn mạnh những nội dung cần triển khai trong năm 2022, đồng chí Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; củng cố tổ chức và quan tâm phát triển hội viên...

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 3).

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Phàn đã trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh; trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hội.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 4).

Đồng chí Trần Công Phàn trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh và trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua những đóng góp của đồng chí Trần Công Phàn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, các tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Trong đó, xác định cụ thể người thực hiện, tiến độ hoàn thành.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước để tăng cường lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các cấp của Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên.

Thứ ba, triển khai toàn diện, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của địa phương…

Thứ tư, các Hội, Chi hội chưa tổ chức đại hội khẩn trương báo cáo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp để tổ chức đại hội muộn nhất trong quý II năm 2022; tiếp tục kiện toàn tổ chức và phát triển hội ở những nơi đã thành lập để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Cụ thể: phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 5).

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp

Thứ 5, 20/01/2022 | 13:15
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nội dung phối hợp hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 19/01/2022 | 09:31
Chiều 18/1 tại Tp.Đà Lạt, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Long – Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.