Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/01/2022 | 09:42
Để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của Hội trong năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thành tựu nổi bật

Ngày 20/1, tại Vĩnh Phúc, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Phó trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Vĩnh phúc.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2021, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đề ra.

Hội Luật gia các cấp đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia tại địa phương, trong đó nhiều mặt công tác đã tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nhất định, công tác tổ chức hội viên tiếp tục được duy trì và phát biển.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc có gần 1.000 hội viên sinh hoạt ở 15 hội, chi hội trực thuộc. Trong năm 2021, các cấp hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 111 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; biên soạn, phát hành và cấp phát 1.500 sách tài liệu hệ thống các văn bản về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia; 10.000 sách tuyên truyền về Luật Cư trú 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020…

Đồng thời phối hợp với các huyện, Thành phố mở 6 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 1.600 vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các luật gia là luật sư thuộc chi Hội đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện được 1.000 vụ việc. Các luật gia là trợ giúp viên pháp lý đã thụ lý và trợ giúp pháp lý đối với 292 vụ việc và tư vấn pháp luật gần 100 vụ việc.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả nhất định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được tư vấn.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc vì những kết quả đã đạt được trong suốt năm 2021. 

Nhấn mạnh những nội dung cần triển khai trong năm 2022, đồng chí Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; củng cố tổ chức và quan tâm phát triển hội viên...

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 3).

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Phàn đã trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh; trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hội.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 4).

Đồng chí Trần Công Phàn trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh và trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua những đóng góp của đồng chí Trần Công Phàn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, các tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Trong đó, xác định cụ thể người thực hiện, tiến độ hoàn thành.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước để tăng cường lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các cấp của Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên.

Thứ ba, triển khai toàn diện, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của địa phương…

Thứ tư, các Hội, Chi hội chưa tổ chức đại hội khẩn trương báo cáo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp để tổ chức đại hội muộn nhất trong quý II năm 2022; tiếp tục kiện toàn tổ chức và phát triển hội ở những nơi đã thành lập để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Cụ thể: phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 5).

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp

Thứ 5, 20/01/2022 | 13:15
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nội dung phối hợp hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 19/01/2022 | 09:31
Chiều 18/1 tại Tp.Đà Lạt, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Long – Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Ngày “mưa vàng” của tuyển Pencak Silat

Thứ 2, 16/05/2022 | 17:00
Các võ sĩ Pancak Silat Việt Nam đã xuất sắc mang về thêm 5 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 16/5.

Chiêm ngưỡng màn biểu diễn giành 3 HCV của người đẹp dancesport

Thứ 2, 16/05/2022 | 10:15
Lần đầu tiên tham dự SEA Games, dancer Đặng Thu Hương đã gặt hái được thành công nhất định khi mang về 3 HCV trong 1 buổi chiều.

Thắng Timor Leste, U23 Việt Nam chiếm lấy vị trí nhất bảng A

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:46
Chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước Timor Leste giúp Việt Nam đứng nhất bảng với 10 điểm, không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu.

Kình ngư Huy Hoàng thể hiện sự vượt trội tại nội dung 1.500m

Thứ 7, 14/05/2022 | 19:47
Với thành tích 15 phút 00 giây 75 sau khi một mình dẫn đầu suốt hơn nửa chặng bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV cự ly 1.500m ở kỳ SEA Games 31.

Trần Hoàng Duy Thuận đoạt HCV ngay lần đầu tham dự SEA Games

Thứ 7, 14/05/2022 | 17:54
Vượt qua hai đối thủ nặng ký đến từ Malaysia và Thái Lan tại hạng cân 75kg, Trần Hoàng Duy Thuận giành HCV ngay ở lần đầu tham gia SEA Games.
Cùng chuyên mục

Khánh Hòa đã tiêm 2.880.160 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 2, 16/05/2022 | 20:14
Tỉnh Khánh Hòa đã tiêm 2.880.160 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Trong đó, mũi 1 là 1.115.689 người, mũi 2 là 1.092.849 người, mũi 3 là 827.325 người.

Ngày 16/5, ghi nhận 1.550 ca Covid-19, có 1.355 ca cộng đồng

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:54
Từ 16h ngày 15/5 đến 16h ngày 16/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.550 ca nhiễm mới.

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em: Những manh mối mới giới chuyên gia tìm thấy

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:30
Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với sự gia tăng của bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em nhưng chưa xác định được rõ nguyên nhân.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:06
Sáng 16/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nghệ An: Tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh–đẹp nhất tên Người"

Thứ 2, 16/05/2022 | 15:52
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Khu di tích Kim Liên phối với Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người”.
     
Nổi bật trong ngày

Khánh Hòa chỉ còn 48 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Chủ nhật, 15/05/2022 | 18:39
Từ 17h ngày 14/5 đến 17h ngày 15/5, Khánh Hoà ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 mới tại địa bàn huyện Diên Khánh. Tỉnh này cũng chỉ còn 48 bệnh nhân đang điều trị.

Ngày 15/5, ghi nhận 1.594 ca Covid-19, có 1.029 ca cộng đồng

Chủ nhật, 15/05/2022 | 19:41
Từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới.

Xúc động chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng sen"

Chủ nhật, 15/05/2022 | 11:39
Chương trình được tổ chức với mục đích tôn vinh hình tượng bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang góp phần hình thành nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em: Những manh mối mới giới chuyên gia tìm thấy

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:30
Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với sự gia tăng của bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em nhưng chưa xác định được rõ nguyên nhân.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:06
Sáng 16/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.