Chính trị - Cần có chính sách đặc thù riêng cho quân nhân công tác ở biên giới, hải đảo

Cần có chính sách đặc thù riêng cho quân nhân công tác ở biên giới, hải đảo

“Cần có chính sách đặc thù riêng cho những quân nhân công tác ở biên giới, hải đảo; chính sách hỗ trợ cho quân nhân và gia đình họ trong việc điều chuyển công tác, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...” - đại biểu Quốc hội Lê Thị Nguyệt nêu ý kiến tại phiên thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), chiều 22/5.