Cuộc sống số - Khám phá 'nghĩa trang tàu vũ trụ' giữa đại dương

Khám phá "nghĩa trang tàu vũ trụ" giữa đại dương

Ở Trái đất có một nơi được gọi là Point Nemo (tiếng Latin có nghĩa là “không ai cả”) hay tên khác là Cực Đại dương Bất khả Tiếp cận. Đây chính là nơi được gọi là “nghĩa trang cho tàu vũ trụ” dùng để thải loại các tàu vũ trụ hỏng.