Cuộc sống số - Chính thức công bố chương trình truyền hình 'Quốc gia số'

Chính thức công bố chương trình truyền hình "Quốc gia số"

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ( VNPT) vừa chính thức công bố sản xuất và phát sóng chương trình “Quốc gia số” nhằm tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0.