Bất động sản - Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động của địa ốc Alibaba

Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động của địa ốc Alibaba

Trước thông tin cảnh báo của hàng loạt cơ quan chức năng tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về hoạt động rao bán dự án bất động sản trái pháp luật của địa ốc Alibaba, bộ Công an đã tổ chức phối hợp cùng các đơn vị địa phương để điều tra hoạt động công ty này.

Infographic

Cuộc sống xanh - Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Theo thống kê của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2016, độ che phủ rừng là hơn 41%. Vấn đề hiện nay là tỷ lệ rừng giàu còn rất thấp, trong khi rừng nghèo và kiệt chiếm với 40% tổng diện tích rừng. Ngoài ra cần tăng tỷ lệ rừng trồng để tăng chất lượng và độ che phủ.