Đa chiều

Thầy ơi! Em rất nhớ thầy

 

Trong mỗi con người, luôn tồn tại những ký ức, có những ký ức vui ta muốn nhớ mãi nhưng cũng có những ký ức buồn ta muốn quên đi. Đối với tôi, có một ký ức tôi cả đời không thể nào quên nổi, dù tôi đã cố gắng ngàn vạn lần…