Giải mật vụ Liên Xô định tấn công hạt nhân vào Trung Quốc

Giải mật vụ Liên Xô định tấn công hạt nhân vào Trung Quốc

Ít người biết rằng cuối thập niên 1960, Liên Xô từng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân để xóa bỏ... Đọc tiếp