Tâm sự của bác sỹ điều trị bệnh nhân tâm thần những ngày trực Tết

Tâm sự của bác sỹ điều trị bệnh nhân tâm thần những ngày trực Tết

Đây là năm thứ 11 làm trưởng phòng và năm thứ 6 bác sĩ Dũng đón giao thừa ở bệnh viện cùng các... Đọc tiếp