Bất động sản - Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản tại Hà Nội

Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản tại Hà Nội

Công ty CP Đầu tư xây dựng Quốc tế Vigeba vi phạm luật Đất đai, công ty CP Tập đoàn Hà Đô không phải chủ đầu tư dự án NO-10 lại tự ý ký hợp đồng bán căn hộ cho 341 khách hàng, dự án sản xuất công nghiệp lắp ráp điện tử của công ty CP Hữu Nghị Fortika 11 năm chưa triển khai…

Infographic

Cuộc sống xanh - Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Theo thống kê của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2016, độ che phủ rừng là hơn 41%. Vấn đề hiện nay là tỷ lệ rừng giàu còn rất thấp, trong khi rừng nghèo và kiệt chiếm với 40% tổng diện tích rừng. Ngoài ra cần tăng tỷ lệ rừng trồng để tăng chất lượng và độ che phủ.