Đa chiều

Cảm ơn Cô đã đi qua đời em!

Việt Tâm

Đậu đại học, từ miệt thứ Cà Mau, tôi gói ghém hành trang lần dò tìm đến đất Cần Thơ để đeo đuổi giấc mơ con chữ. Dẫu giảng đường đại học chốn thị thành mênh mông nhưng lòng tôi luôn ấm áp lạ thường với từng lời thăm hỏi dịu dàng của Cô.