Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật hình sự 2015 do có sai sót

Biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật hình sự 2015 do có sai sót

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa có cuộc họp bất thường nhằm trao đổi, thống nhất một số vấn đề liên... Đọc tiếp