Sản phẩm - iPhone X thế hệ tiếp theo sẽ có giá thấp nhất từ 700 USD

iPhone X thế hệ tiếp theo sẽ có giá thấp nhất từ 700 USD

Trong khi giá iPhone X hiện tại khoảng 1.000 USD thì “người anh em” kế nhiệm của nó dự kiến sẽ có giá thấp nhất từ 700 USD (gần 15 triệu đồng). Nguyên nhân được cho là do chi phí sản xuất của Apple đã được giảm đi khá nhiều.