Đầu tháng 9 sẽ công bố cá biển miền Trung ăn được hay không

Đầu tháng 9 sẽ công bố cá biển miền Trung ăn được hay không

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng ATTP, bộ Y tế: Bộ đang triển khai lấy mẫu và tổng hợp các mẫu... Đọc tiếp