Tiêu dùng & Dư luận - Hợp nhất thu thuế và bảo hiểm xã hội: Ai sẽ hưởng lợi?

Hợp nhất thu thuế và bảo hiểm xã hội: Ai sẽ hưởng lợi?

Nhiều chuyên gia kinh tế, lao động việc làm ủng hộ việc hợp nhất khâu thu thuế và bảo hiểm xã hội (BHXH), song không nên là một phép cộng cơ học, không hợp nhất hai cơ quan vốn đang có chức năng khác nhau. Mục đích để người lao động được hưởng lợi mà không làm gia tăng chi phí quản lý.

Infographic

Cuộc sống xanh - Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Infographic: Hiện trạng rừng Việt Nam

Theo thống kê của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2016, độ che phủ rừng là hơn 41%. Vấn đề hiện nay là tỷ lệ rừng giàu còn rất thấp, trong khi rừng nghèo và kiệt chiếm với 40% tổng diện tích rừng. Ngoài ra cần tăng tỷ lệ rừng trồng để tăng chất lượng và độ che phủ.