Hồ sơ điều tra - Xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm: VKSND Cấp cao đưa ra quan điểm luận tội

Xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm: VKSND Cấp cao đưa ra quan điểm luận tội

Kết thúc phần xét hỏi, sáng nay VKSND Cấp cao đã đưa ra quan điểm luận tội và mức án đề nghị đối với các bị cáo. Theo đó, VKS đề nghị bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn; giảm nhẹ một phần hình phạt cho một số bị cáo nguyên là Giám đốc Khối của ngân hàng Đại Dương.