Đầu tư - Hai “ông lớn” đối diện việc bị cưỡng chế thuế hàng trăm tỷ đồng

Hai “ông lớn” đối diện việc bị cưỡng chế thuế hàng trăm tỷ đồng

Tổng cục thuế vừa có ý kiến chỉ đạo tới cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc đôn đốc và cưỡng chế thuế một số doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú ý tới hai trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với số nợ thuế cả trăm tỷ đồng.