Dự khai hội chùa Hương Tích, phát hiện loài cây hiếm

Dự khai hội chùa Hương Tích, phát hiện loài cây hiếm

Trên đường hành hương lên cửa Phật trong lễ khai hội chùa Hương Tích, phóng viên báo điện tử... Đọc tiếp