Góc nhìn luật gia - Vụ cháy khiến 13 người chết: Cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình?

Vụ cháy khiến 13 người chết: Cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình?

Hiện nguyên nhân vụ cháy khiến 13 người chết ở TP.HCM đang được công an tích cực vào cuộc điều tra. Công an không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh phải điều tra việc cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình và ai là người làm?
Góc nhìn luật gia - Vụ cháy khiến 13 người chết: Cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình?

Vụ cháy khiến 13 người chết: Cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình?

Hiện nguyên nhân vụ cháy khiến 13 người chết ở TP.HCM đang được công an tích cực vào cuộc điều tra. Công an không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào. Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh phải điều tra việc cửa ngăn khói bị chèn gạch là do cố ý hay vô tình và ai là người làm?