Bất động sản - Báo động tình trạng buông lỏng quản lý đất công tại TP.HCM

Báo động tình trạng buông lỏng quản lý đất công tại TP.HCM

Tình trạng sử dụng đất công trên địa bàn TP.HCM đang “nóng” hơn bao giờ hết. Việc liên doanh, liên kết còn nhiều bất cập, vẫn còn một số cơ quan đơn vị vì lợi ích cục bộ nên chưa xử lý dứt điểm việc cho thuê, bỏ trống, sử dụng lãng phí nhà - đất công.