Bất động sản - TP.HCM: Nhập nhằng lập vi bằng buôn bán nhà đất không có sổ đỏ

TP.HCM: Nhập nhằng lập vi bằng buôn bán nhà đất không có sổ đỏ

Các văn phòng thừa phát lại sẽ không được thực hiện lập vi bằng cho các giao dịch nhà đất, tài sản không có giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật nhằm chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu cho người khác. Vậy các giao dịch chuyển nhượng, mua bán sẽ ra sao?
Bất động sản - TP.HCM: Nhập nhằng lập vi bằng buôn bán nhà đất không có sổ đỏ

TP.HCM: Nhập nhằng lập vi bằng buôn bán nhà đất không có sổ đỏ

Các văn phòng thừa phát lại sẽ không được thực hiện lập vi bằng cho các giao dịch nhà đất, tài sản không có giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật nhằm chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu cho người khác. Vậy các giao dịch chuyển nhượng, mua bán sẽ ra sao?