Bất động sản - TP.HCM: Ngạc nhiên với 31 nhà công bị 'bỏ hoang'

TP.HCM: Ngạc nhiên với 31 nhà công bị "bỏ hoang"

TP.HCM đang có hàng ngàn nhà đất công thuộc công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (HMTC) quản lý, cho thuê. Tuy nhiên, hiện có 31 căn nhà phải để trống do đơn vị thuê trả lại nhà nhưng việc triển khai cho thuê tiếp gặp nhiều vướng mắc. Điều này đang gây lãng phí lớn trong quản lý, sử dụng tài sản công, thất thu cho ngân sách.