ĐBQH: Làm rõ động cơ, mục đích công bố thông tin nước mắm nhiễm asen

ĐBQH: Làm rõ động cơ, mục đích công bố thông tin nước mắm nhiễm asen

“Cơ quan có thẩm quyền cần rà soát động cơ, mục đích từ đâu đưa ra thông tin đó”, ĐBQH Nguyễn Văn... Đọc tiếp