Hồ sơ điều tra - Cơn cuồng tê tê vẫn chưa dứt

Cơn cuồng tê tê vẫn chưa dứt

Hiện nay, nhu cầu săn tìm tê tê và vảy của loài động vật này vẫn chưa dừng lại. Đặc biệt, nhiều người vẫn tin rằng, tê tê là "thần dược", chữa bách bệnh và đổ xô tìm mua. Đây chính là “mảnh đất” nuôi sống các đối tượng buôn lậu.
Cuộc sống số - Gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam hàng ngày kết nối đến mạng lưới máy tính ma

Gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam hàng ngày kết nối đến mạng lưới máy tính ma

Theo số liệu mới nhất được VNCERT ghi nhận, tính từ đầu năm đến ngày 19/5/2018, đã có 4.035 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam và hàng ngày có khoảng gần 100.000 địa chỉ mạng của Việt Nam truy vấn hoặc kết nối đến mạng lưới máy tính ma (Botnet).