Tài chính - Ngân hàng - “Bông hồng vàng” Phú Yên: Từ đại gia thành con nợ nghìn tỷ

“Bông hồng vàng” Phú Yên: Từ đại gia thành con nợ nghìn tỷ

Kinh doanh thua lỗ, tài sản xuống cấp, âm vốn chủ sở hữu, nợ đọng nhiều năm, không còn tiền tái sản xuất kinh doanh... những vấn đề cố hữu khiến "bông hồng vàng" đất Phú Yên năm nào không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn luẩn quẩn do chính mình tạo ra.