Hồ sơ điều tra - Bị cáo Đinh La Thăng nói không biết việc góp vốn vào OceanBank?

Bị cáo Đinh La Thăng nói không biết việc góp vốn vào OceanBank?

Bị cáo Đinh La Thăng khai, bị cáo không ủy quyền cho Nguyễn Xuân Thắng ký bất cứ Nghị quyết nào trong thời gian bị cáo đi công tác, nên không biết việc bị cáo Thắng ký Nghị quyết số 4266 ngày 16/5/2011 về việc chấp thuận điều chỉnh vốn điều lệ của OceanBank và PVN góp vốn bổ sung thêm 100 tỷ đồng.