Thủ tướng Chính phủ: 'Quyết không để tái diễn bài học Formosa'

Thủ tướng Chính phủ: 'Quyết không để tái diễn bài học Formosa'

Trong lời phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, sự kiện Formosa là bài học sâu sắc... Đọc tiếp