4 lý do Trung Quốc di rời giàn khoan Hải Dương 981 sớm hơn dự kiến

4 lý do Trung Quốc di rời giàn khoan Hải Dương 981 sớm hơn dự kiến

Những lý do để Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 sớm hơn kế hoạch là rất phức tạp nhưng đã... Đọc tiếp