Điểm nóng - Tại sao sở TNMT Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh cấp phép trái luật?

Tại sao sở TNMT Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh cấp phép trái luật?

Nằm trong vùng quy hoạch phải đấu giá và không cho phép được hoán đổi vị trí mỏ, nhưng ông Võ Tá Đinh, Giám đốc sở TNMT Hà Tĩnh đã có công văn tham mưu gửi UBND tỉnh này đề nghị cấp mỏ cát cho Công ty Hữu Quyền trái luật, khiến dư luận hoài nghi có sự “ưu ái” dành cho doanh nghiệp.