5 bài học trong công tác cán bộ

Theo ĐBQH Lê Thanh Vân, việc ông Đinh La Thăng và một số cán bộ chủ chốt của tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN bị bắt là bài học lớn trong công tác cán bộ.