Hơn 20 vạn người về trẩy hội chùa Hương

Trước thời điểm khai hội, đã có hơn 20 vạn người dân và du khách đổ về trẩy hội chùa Hương (Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội).