Xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất về mặt Đảng đối với ông Đinh La Thăng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng.