Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế APEC đã có tuyên bố chung

Chiều 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc sôi nổi tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau cùng, Bản tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính 21 nền kinh tế APEC cũng đã được thông qua.