Bộ trưởng GTVT nói về khái niệm “thu phí” chuyển thành “thu giá” BOT 1

Bên hành lang Quốc hội chiều 22/5, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời báo chí lý do chuyển khái niệm “thu phí” sang “thu giá” BOT.