Sinh viên tái hiện thời phong kiến qua bộ ảnh kỷ yếu Hoàng cung

Nhằm lưu lại kỷ niệm đẹp trước lúc ra trường, các bạn sinh viên khóa 38 lớp Đông phương học của trường đại học Khoa học Huế đã cho ra một bộ ảnh kỷ yếu độc đáo mang phong cách cung đình, khiến cho nhiều người xem thích thú và ngỡ ngàng khi được quay trở về thời xưa.