Giai thoại kỳ bí về “Linh Khuyển” trấn yểm thương cảng xứ Đàng Trong

Đã gần 500 năm, lưỡng tượng “Linh Khuyển” vẫn còn quá nhiều bí ẩn đang chờ đợi sự giải đáp từ các nhà khoa học. Những câu chuyện tâm linh, những giai thoại về lưỡng tượng này cứ thế dày thêm theo thời gian.