Vụ án Châu Việt Cường: Có thể chuyển tội danh sang Giết người 1

Trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan tố tụng có thể thay đổi tội danh sang Giết người với Châu Việt Cường nếu chứng minh được hành vi phạm tội.