Đe dọa tính mạng cô giáo vì dám… véo tai con

Người đàn ông chạy vào sân trường liên tục nói “đứa nào đánh con tao”, “tao đẻ nó ra còn chưa dám đụng đến cái chân lông”, “tao đánh, tao giết"”.