Dầu tràm bán tràn lan chỉ có 20-30% là tinh dầu nguyên chất

Theo chuyên gia, xu hướng chung là rất nhiều mẹ sử dụng tinh dầu trong quá trình chăm sóc con nhưng nếu dùng tinh dầu không đủ tiêu chuẩn để chăm sóc con sẽ rất nguy hiểm.