Apple nhận sửa miễn phí MacBook Pro bị phù pin

Một lượng nhỏ MacBook Pro sản xuất trong thời gian gần đây có thể gặp hiện tượng phù pin và sẽ được Apple thay thế miễn phí.