Những tính năng nổi bật của iOS 11 trên iPad

Với việc cập nhật iOS 11 bổ sung những tính năng cần thiết cho iPad, Apple đã sửa đổi lại hệ thống đa nhiệm, thêm tính năng kéo thả và thậm chí là giới thiệu một hệ thống tập quản lý tin mới nữa.