Phát hiện mới về sao Mộc: Cốc kem xoắn khổng lồ trong vũ trụ

Hình ảnh mà các nhà khoa học tại NASA mới nhận được từ tàu vũ trụ Juno chuyển về cho thấy, một phần sao Mộc trông như một cốc kem xoắn khổng lồ, hấp dẫn không cưỡng nổi.