Nhiều dự án BOT cải tạo đường cũ, nhưng thu phí như đường đầu tư mới

Theo Thanh tra Chính phủ, các các trạm thu phí dự án BT và BOT có khoảng cách gần nhau bất hợp lý, giá phí cao, tăng nhanh, khiến người tham gia giao thông không còn sự lựa chọn nào khác.