Nhà mạng quá tải bổ sung thông tin thuê bao là do... tâm lý khách hàng? 1

Đại diện của Mobifone cho biết, việc tạm lùi thời hạn khóa thuê bao chưa bổ sung đầy đủ ảnh chân dung không phải do phía nhà mạng không chuẩn bị kỹ lưỡng, mà do tâm lý khách hàng.