Vạch "lợi ích nhóm" phát sinh khi chỉ định thầu dự án BT, BOT 1

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các cơ quan ban, ngành Trung ương về kiến nghị cơ chế thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư theo hình thức BT, PPP và BOT.