Ứng dụng bí mật của Facebook tại Trung Quốc bị "ghẻ lạnh"

Cách đây ít lâu, Facebook đã tung ra ứng dụng Colorful Balloons với các tính năng tương tự ứng dụng Moments tại thị trường Trung Quốc, nhưng có vẻ chẳng mấy người quan tâm.