Đã có thể đặt trước và tự động tải về các ứng dụng trên App Store

Apple vừa cho phép người dùng được đặt hàng trước các ứng dụng chưa phát hành mà họ thích, và tự động tải về máy các ứng dụng đó khi phát hành.