Sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp: Nga tính nhượng miễn phí lá chắn tên lửa S-300 cho Syria

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa công bố bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này, song các nguồn thạo tin cho hay mọi thứ gần như đã được quyết định.