Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất: Tác giả đoạt giải A Sách hay đã gần trăm tuổi 1

Sáng ngày 19/4, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất đã được diễn ra tại Thư viện quốc gia Việt Nam. Sau hơn ba tháng chấm giải, các hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã xét chọn, công nhận 35 tác phẩm đạt giải Sách hay, giải Sách đẹp.