Đánh bác sĩ ở đất học

Ông giám đốc, một doanh nhân đánh bác sĩ cấp cứu cho người lao động ở bệnh viện 115 Nghệ An. Đã là giám đốc hẳn ông ta không phải là người thiếu hiểu biết cớ sao có hành vi ngông cuồng....