Diễn viên Kim Oanh, vợ Xuân Bắc khẩu chiến: 2 đàn bà và “con vịt” facebook

Diễn viên Kim Oanh và chị Hồng Nhung, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đang đốt cháy diễn đàn mạng với cuộc “khẩu chiến” trên facebook, họ đang biến mình thành “miếng mồi” cho “tin vịt” và ảnh hưởng đến danh dự của bản thân…