Người mẹ ép con uống thuốc trừ sâu òa khóc trong phiên xét xử

Loan vay của nhiều người hơn 200 triệu đồng mà không có khả năng chi trả. Ngoài ra, Loan cũng bị chồng lạnh nhạt nên có ý định tự tử cùng con gái.