24h - Tin tức 24h mới nhất - Tin 24h nóng trong ngày

24h - Tin tức 24h mới nhất - Tin 24h nóng trong ngày 24h - Xem tin tức 24h mới nhất hôm nay. Cập nhật tin 24h nóng trong ngày toàn cảnh

Buôn hàng giả là gây quỹ cho khủng bố

Tại một sự kiện của Ted, Alastair Gray đã có một bài diễn thuyết cảnh báo cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm đến từ việc buôn bán và tiêu thụ hàng giả có thể tiếp tay cho tội ác.