Israel hé lộ tên lửa có thể xuyên thủng mọi lá chắn phòng không ở Trung Đông

Israel hé lộ mẫu tên lửa không đối đất thế hệ mới, cho phép tiêm kích nước này tấn công các mục tiêu được bảo vệ cẩn mật nhất.