'Cú hích' COVID-19 thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số
Thứ 2, 26/07/2021 | 09:56

'Cú hích' COVID-19 thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa thường sử dụng các ứng dụng để ở chế độ đám mây, đây là mảng thị trường đầy tiềm năng mà các doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông Việt Nam đang khai thác.

Liên kết