Chuộc sân Chi Lăng, Đà Nẵng phải chi bao nhiêu tiền?

Ngày 10/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ký văn bản gửi sở Tư pháp, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng về vấn đề thu hồi sân vận động Chi Lăng.